အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟိုတယ္မွအသစ္ဖြင္႔လွစ္ေသာ Restaurant (စားေသာက္ ခန္းမ) သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား ႏွင္႔အတူ အမ်ိဳးအစား စံုလင္ျပီး အရသာရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဟင္းလ်ာမ်ား၊ ရိုးရာအစားအေသာက္ မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို႔ စိတ္ တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မွု ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေဖ်ာ္ယမကာ အေနျဖင္႔ အေကာင္းဆံုးေသာ ၀ိုင္မ်ား၊ သစ္ သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ cocktail၊ mocktail တို႔အျပင္ စံုလင္ အရသာရွိေသာ ေကာ္ဖီမ်ား ကိုလည္း ရရွိသံုးေဆာင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။